ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ

พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เข้าชม : 521


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้