ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ประกาศโรงเรียนบ้านดงสว่าง

ศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


ประกาศโรงเรียนบ้านดงสว่าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เข้าชม : 237


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้