ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

ศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เข้าชม : 223


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้