ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ประกาศโรงเรียนบ้านพันลำ เจริญวิทยา

พุธ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


ประกาศโรงเรียนบ้านพันลำ เจริญวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู(แบบ สปช. ๓๐๑/๒๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศโรงเรียนบ้านพันลำ เจริญวิทยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ ช และอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เข้าชม : 158


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้