ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย

พุธ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


ประกาศโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ๑/๔๒, ส้วมนักเรียนชาย๖ ที่/๔๙,
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(งานหลังคา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เข้าชม : 119


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561