ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ประกาศโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย

พุธ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


ประกาศโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ๑/๔๒, ส้วมนักเรียนชาย๖ ที่/๔๙,
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ(งานหลังคา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เข้าชม : 153


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้