ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม

ศุกร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


วันนี้ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจิก อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก เป็นตัวแทนรับมอบจากน้อง ๆ นักศึกษาฯเข้าชม : 2686


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 16 / ต.ค. / 2561
      การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 24 / ส.ค. / 2561
      กิจกรรมค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม 22 / พ.ค. / 2558
      ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 6 / พ.ค. / 2558
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 26 / ม.ค. / 2558