ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม

ศุกร์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


วันนี้ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองจิก อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก เป็นตัวแทนรับมอบจากน้อง ๆ นักศึกษาฯเข้าชม : 2810


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เสนอผลงานวิจัย : รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป.สกลนคร เขต 2 14 / ก.พ. / 2562
      การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 11 / ธ.ค. / 2561
      ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 16 / ต.ค. / 2561
      การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 24 / ส.ค. / 2561
      กิจกรรมค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม 22 / พ.ค. / 2558