ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งเปือย ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องร่อนระดับประเทศ

พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
          เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยผลการแข่งขันมีดังนี้
                    ๑. นายมนต์สิทธิ์ พรมบ้านสังข์ และเด็กชายก้องภพ ศรีชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทเครื่องร่อน
                    ๒. เด็กชายทศพร สุรวิทย์ และเด็กชายจักรราช น้อยอามาตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทเครื่องบินพลังยาง
                    ๓. เด็กชายยศกร ทาบรรหาร และเด็กชายสรวิศ เหล่าจูม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๔ ระดับประเทศ ประเภทเครื่องร่อน ระดับประถมศึกษา
          โดยครูผู้ฝึกสอนประกอบด้วย นายอำนาจ สีทะ, นางรุ่งนะภาพร สีทะ และนายคะนองเดช วงษ์สิงห์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งเปือย

 


เข้าชม : 1841


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561