ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗


                                  โรงเรียนบ้ามขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักและแหนหวง ตลอดจนใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติได้อย่างถูกต้อง จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗   


เข้าชม : 1136


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 16 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านดงสว่าง 16 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 16 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 16 / พ.ย. / 2561