ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗


                                  โรงเรียนบ้ามขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักและแหนหวง ตลอดจนใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติได้อย่างถูกต้อง จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗   


เข้าชม : 1232


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561