ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗


                                  โรงเรียนบ้ามขามเปี้ย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักและแหนหวง ตลอดจนใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติได้อย่างถูกต้อง จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗   


เข้าชม : 1288


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้