ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557

โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

                               โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้น เพื่อให้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่ง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และค่านิยม ๑๒ ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

เข้าชม : 1964


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้