ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557

โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

                               โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้น เพื่อให้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่ง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และค่านิยม ๑๒ ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

เข้าชม : 1882


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561