ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557

โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

                               โรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนขึ้น เพื่อให้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่ง ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และค่านิยม ๑๒ ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

เข้าชม : 1688


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช 202/26 3 / ธ.ค. / 2558
      ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 21 / ม.ค. / 2558
      ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 13 / ม.ค. / 2558
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล (FIBA) 5 / ม.ค. / 2558
      ร.ร.อนุบาลศรีวิไล รับรางวัลโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติ 11 / ธ.ค. / 2557