ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล ร่วมการแข่งขัน โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓

พุธ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557
          โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยนายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓” ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อปลุกกระแสคนไทยให้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทยอย่างยั่งยืน โดยในรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ผลการแข่งขันอ่านฟังเสียง ด.ช.ภคพล อรัญภูมิ ชั้น ป.๓/๑ ได้ลำดับที่ ๒ การประกวดมารยาทไทยช่วงชั้นที่ ๑ ด.ญ.อารยา คำบัว, ด.ญ.กรรณิการ์ ทานัน, ด.ญ.อริสา สีภู และด.ญ.มาลินี ภักดีวุฒิ ได้ลำดับที่ ๒ เช่นกัน
เข้าชม : 1826


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561