ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล ร่วมการแข่งขัน โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓

พุธ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557
          โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยนายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓” ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อปลุกกระแสคนไทยให้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ไทยอย่างยั่งยืน โดยในรอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ผลการแข่งขันอ่านฟังเสียง ด.ช.ภคพล อรัญภูมิ ชั้น ป.๓/๑ ได้ลำดับที่ ๒ การประกวดมารยาทไทยช่วงชั้นที่ ๑ ด.ญ.อารยา คำบัว, ด.ญ.กรรณิการ์ ทานัน, ด.ญ.อริสา สีภู และด.ญ.มาลินี ภักดีวุฒิ ได้ลำดับที่ ๒ เช่นกัน
เข้าชม : 1559


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสอบราคาจ้างสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช 202/26 3 / ธ.ค. / 2558
      ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 21 / ม.ค. / 2558
      ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 13 / ม.ค. / 2558
      ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอล (FIBA) 5 / ม.ค. / 2558
      ร.ร.อนุบาลศรีวิไล รับรางวัลโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติ 11 / ธ.ค. / 2557