ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ทอดผ้าป่าระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

พุธ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557
          เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา สนองนโยบายโรงเรียนดีศรีตำบล ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิดผลดีต่อนักเรียน ชุมชน และประเทศชาติ
          ในการนี้ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษาเป็นเงินจำนวน ๒๓๕,๔๕๐ บาท ซึ่งทางโรงเรียนบ้านขามเปี้ย โดยนายอิทธิชัย วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน จะได้นำไปพัฒนาการศึกษาตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไปเข้าชม : 1443


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561