ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร.ร.บ้านขามเปี้ย นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

จันทร์ ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557
          โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า นำนักเรียนและคณะครู เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยการเข้าทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ต้องการให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งเป็นประสบการณ์แรกของนักเรียนระดับปฐมวัย ที่ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง 


เข้าชม : 1605


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ สพฐ. 21 / มิ.ย. / 2562
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 21 / มิ.ย. / 2562
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 21 / มิ.ย. / 2562
      แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 / มิ.ย. / 2562
      ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / มิ.ย. / 2562