ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง คว้ารางวัลระดับชาติ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ละครประวัติศาสตร์

จันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ชมผลงานของพวกเราได้ที่
VDO ส่วนที่ 1 http://www.youtube.com/watch?v=GQeQaChTIU8
VDO ส่วนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=_rNid94EEDg
VDO ส่วนที่ 3 http://www.youtube.com/watch?v=oxvw0VSOJpw
VDO ส่วนที่ 4 http://www.youtube.com/watch?v=OyHa66zizig

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  ได้ที่  http://www.nonsawang.ictbk.net


เข้าชม : 1155


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ สพฐ. 21 / มิ.ย. / 2562
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 21 / มิ.ย. / 2562
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 21 / มิ.ย. / 2562
      แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 / มิ.ย. / 2562
      ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / มิ.ย. / 2562