ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ผลงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.บึงกาฬ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓

พุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557ผลงานของโรงเรียนในสังกัด  สพป.บึงกาฬ
ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สพป.บึงกาฬ อยู่ในลำดับที่  ๙๘  จากเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด  ๑๘๓  เขต
โดยทำผลงานได้ ๑๐ เหรียญทอง ๔ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง และ ๑ กิจกรรมเข้าร่วม

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖  โรงเรียนบ้านนากั้ง เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันคำคม ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖   โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง   เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้น ป.๑- ป.๓    โรงเรียนบ้านโป่งเปือย  เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๑

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  โรงเรียนบ้านนาสะแบง เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒การสร้าง Webpage  ประเภท Web Editor  ระดับชั้น ม.๑ – ม. ๓  โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง)  เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒

การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑ – ป.๖  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ – ม. ๓  โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา    เหรียญทองอันดับ ๔โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  ระดับชั้น ป.๑- ป.๖  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์  เหรียญทองอันดับ ๕

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร  เหรียญทองอันดับ ๗การประกวดเล่านิทานคุณธรรม  ระดับชั้น ป.๑- ป.๓ โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี  เหรียญทองอันดับ ๙การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖  เหรียญเงินอันดับ ๔
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓  โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖  เหรียญทองแดงอันดับ ๖ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.๑- ม.๓
  โรงเรียนบ้านโป่งเปือย เหรียญเงินอันดับ ๖

การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
  โรงเรียนบ้านดงบัง  เหรียญเงินอันดับ ๘

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. ๑ – ม. ๓  โรงเรียนบ้านคำไผ่  เหรียญเงินอันดับ ๑๑

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech  ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ 
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง เหรียญทองแดงอันดับ ๗

การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล เหรียญทองแดงอันดับ ๑๐การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖
  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล   รางวัลอันดับ ๔ (เข้าร่วม)ขอขอบพระคุณภาพถ่ายจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลครับ

S.Somphot รายงาน
เข้าชม : 5589


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้