ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ร.ร.บ้านขามเปี้ย จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เน้นผู้เรียนฝึกประสบการณ์จริง

อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ร.ร.บ้านขามเปี้ย จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เน้นนักเรียนฝึกประสบการณ์จริง

                      โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


เข้าชม : 1719


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561