ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ร.ร.บ้านขามเปี้ย จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เน้นผู้เรียนฝึกประสบการณ์จริง

อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ร.ร.บ้านขามเปี้ย จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เน้นนักเรียนฝึกประสบการณ์จริง

                      โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


เข้าชม : 1779


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้