ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
โซ่เหล่าทองเกมส์2556

เสาร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556


โรงเรียนบ้านห้วยทราย...เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 "โซ่เหล่าทองเกมส์"เข้าชม : 1019


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ สพฐ. 21 / มิ.ย. / 2562
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 21 / มิ.ย. / 2562
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 21 / มิ.ย. / 2562
      แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 / มิ.ย. / 2562
      ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / มิ.ย. / 2562