ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


สพป.บึงกาฬ แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่

พุธ ที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556
สพป.บึงกาฬ  แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่


                                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้

     
๑. นางรัตนาพร  พัทบุรี
ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำหมื่น ตชด.อนุสรณ์
เกิดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๐๕
วุฒิการศึกษา  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา๒. นางสาววาลิกา  อัครนิตย์
ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศรีนาวา
เกิดวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
วุฒิการศึกษา  กศ.ม. การศึกษาพิเศษ
ตำแหน่งเดิม ครู โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร๓. นายสำราญ  ประกายสี
ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเข็ง
เกิดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๕
วุฒิการศึกษา  ป.บริหารการศึกษา
ตำแหน่งเดิม ครู โรงเรียนบ้านนาคำ๔. นายเนตรน้อย  ทองป้อง
ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าไคร้
เกิดวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๒
วุฒิการศึกษา  กศ.ม. บริหารการศึกษา
ตำแหน่งเดิม ครู โรงเรียนบ้านสร้างคำ๕. นายไพโรจน์  อุดมมงคลกิจ
ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ
เกิดวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓
วุฒิการศึกษา  ค.ม. บริหารการศึกษา
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์


ภาพ/ข่าว:Somphot.S

                            


เข้าชม : 2863


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้