ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สำนักงานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง

อาทิตย์ ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับกลุ่มโรงเรียน  ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖  เพื่อคัดเลือกตัวแทนกิจกรรมต่าง ๆ เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปรากฏว่า สำเร็จลุล่วงด้วยดี...เชิญชมภาพค่ะเข้าชม : 866


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ สพฐ. 21 / มิ.ย. / 2562
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 21 / มิ.ย. / 2562
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 21 / มิ.ย. / 2562
      แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 / มิ.ย. / 2562
      ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / มิ.ย. / 2562