ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


นายบุญพิมพ์  ภูชมศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ฯ ประชุมเตรียมการจัดงานศิลป ฯ ระดับกลุ่มโรงเรียน ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ ๒๖ - ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง  โรงเรียนบ้านห้วยทราย .เชิญชมภาพค่ะ.

เข้าชม : 816


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เสนอผลงานวิจัย : รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป.สกลนคร เขต 2 14 / ก.พ. / 2562
      การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 11 / ธ.ค. / 2561
      ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 16 / ต.ค. / 2561
      การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 24 / ส.ค. / 2561
      กิจกรรมค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม 22 / พ.ค. / 2558