ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


นายบุญพิมพ์  ภูชมศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม ฯ ประชุมเตรียมการจัดงานศิลป ฯ ระดับกลุ่มโรงเรียน ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ ๒๖ - ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ณ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง  โรงเรียนบ้านห้วยทราย .เชิญชมภาพค่ะ.

เข้าชม : 849


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ สพฐ. 21 / มิ.ย. / 2562
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 21 / มิ.ย. / 2562
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 21 / มิ.ย. / 2562
      แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 / มิ.ย. / 2562
      ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / มิ.ย. / 2562