ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ

อาทิตย์ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖  นายบุญพิมพ์  ภูชมศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย  พร้อมคณะครูวิชาการ เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ตามโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ ดูภาพค่ะ

เข้าชม : 825


ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      เสนอผลงานวิจัย : รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สพป.สกลนคร เขต 2 14 / ก.พ. / 2562
      การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 11 / ธ.ค. / 2561
      ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 16 / ต.ค. / 2561
      การพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ ของโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 24 / ส.ค. / 2561
      กิจกรรมค่ายอีสานอาสาศิลปวัฒนธรรม 22 / พ.ค. / 2558