ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ

อาทิตย์ ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖  นายบุญพิมพ์  ภูชมศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย  พร้อมคณะครูวิชาการ เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ตามโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ ดูภาพค่ะ

เข้าชม : 869


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ สพฐ. 21 / มิ.ย. / 2562
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 21 / มิ.ย. / 2562
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 21 / มิ.ย. / 2562
      แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 / มิ.ย. / 2562
      ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / มิ.ย. / 2562