ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองวางแผนขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพ

ศุกร์ ที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


นายบุญพิมพ์  ภูชมศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนคุณภาพเข้าชม : 991


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ สพฐ. 21 / มิ.ย. / 2562
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 21 / มิ.ย. / 2562
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 21 / มิ.ย. / 2562
      แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 / มิ.ย. / 2562
      ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / มิ.ย. / 2562