ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนในฝัน 2556

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2556


การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนในฝัน 2556
ที่วัดเขาแก้วเสด็จ  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 - 6 กรกฎาคม  2556

    

   

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมครูแกนนำโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 6 กรกฎาคม 2556  ที่จังหวัดปราจีนบุรี เสร็จไปแล้วนั้นมีโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด สพป.บึงกาฬ จำนวน 12 โรงเรียนและโรงเรียนสังกัด สพม.อีก 7 โรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมกันนี้มีจังหวัดต่าง ๆร่วมอบรมด้วย เช่น ขอนแก่น  สารคาม  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ หนองคาย  บึงกาฬ.............post by krusungkom potichunt donyanang school.............. .................  คลิกชมภาพกิจกรรมที่นี่ครับ   ...........เข้าชม : 1677


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ สพฐ. 21 / มิ.ย. / 2562
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 21 / มิ.ย. / 2562
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 21 / มิ.ย. / 2562
      แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 / มิ.ย. / 2562
      ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / มิ.ย. / 2562