ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โครงการ พ่อ แม่ ลูก รับประทานอาหารเที่ยง ร่วมปลูกป่ารณรงค์ลดโลกร้อน

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


          ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ได้จัดโครงการ "พ่อ แม่ ลูก รับประทานอาหารเที่ยง ร่วมปลูกป่ารณรงค์ลดภาวะโลกร้อน" ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
          ๑. เพื่อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก
          ๒. เพื่อให้ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนดีศรีตำบล
          ๓. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
          ๔. เพื่อให้นักเรียนมีพืชผักผลไม้ไว้รับประทาน ส่งเสริมโครงการอาหารกลาวันแบบให้เปล่า
          ในกิจกรรมนี้มีผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และแขกแขกผู้มีเกียรติมาร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๑๐ คนเข้าชม : 1518


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้