ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โรงเรียนบ้านบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณิตศาสตร์นานาชาติ

อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556

 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณิตศาสตร์นานาชาติ


                            ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬ จำนวน ๘ คน และนายทรงสิทธิ์  เจริญดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมคณิตศาสตร์นานาชาติ โดยใช้ชื่อการประชุมครั้งนี้ว่า EARCOME 6 Thailand 2013  “The 6^th East Asia Regional Conference on  Mathematics Education” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๑๖ – ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต                                
                          โดยนางพิสมัย  แข็งสง่า  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ ได้รับคัดเลือก ให้เป็นครูผู้สาธิตการสอน ให้นักวิชาการ ระดับนานาชาติ ได้ทำการศึกษาและสะท้อนผลชั้นเรียน โดยทำการสอนนักเรียนชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านท่าเรือ อำเภอกะทู้ สพป.ภูเก็ต จากผลการสอน  ได้รับการชื่นชมจากนักวิชาการระดับนานาชาติ และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

เข้าชม : 1557


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้