ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556


โรงเรียนบ้านห้วยทรายร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มโซ่เหล่าทองจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยทราย

เข้าชม : 976


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แผนปฏิบัติการ สพฐ. 21 / มิ.ย. / 2562
      ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ) 21 / มิ.ย. / 2562
      แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 21 / มิ.ย. / 2562
      แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 / มิ.ย. / 2562
      ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 / มิ.ย. / 2562