ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

จันทร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556


โรงเรียนบ้านขามเปี้ย รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

                 เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เข้ารับการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ และผ่านการประเมินทั้ง ๔ ด้านคือ  ๑.ด้านปัจจัย  ๒. ด้านกระบวนการ (วิชาการ)  ๓. ด้านกระบวนการ (คุณธรรม)  ๔. ด้านผลผลิต เข้าชม : 1925


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561