ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โรงเรียนบ้านขามเปี้ย รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

จันทร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556


โรงเรียนบ้านขามเปี้ย รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

                 เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เข้ารับการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ และผ่านการประเมินทั้ง ๔ ด้านคือ  ๑.ด้านปัจจัย  ๒. ด้านกระบวนการ (วิชาการ)  ๓. ด้านกระบวนการ (คุณธรรม)  ๔. ด้านผลผลิต เข้าชม : 2035


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้