ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


          องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขามเปี้ย มีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า ๔๐๐ คน จาก ๙ หมู่บ้าน โดยมีการแข่นขันกีฬา ๓ ประเภท คือ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ
          วัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬาเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้เล่นกีฬา มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อที่จะคัดเลือกหาตัวแทนนักกีฬาสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
          การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ นี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ตามนโยบายของโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลเข้าชม : 1581


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้