ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย

อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


          องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านขามเปี้ย จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านขามเปี้ย มีนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า ๔๐๐ คน จาก ๙ หมู่บ้าน โดยมีการแข่นขันกีฬา ๓ ประเภท คือ ฟุตบอล, วอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ
          วัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬาเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้เล่นกีฬา มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อที่จะคัดเลือกหาตัวแทนนักกีฬาสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
          การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ นี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ตามนโยบายของโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลเข้าชม : 1531


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561