ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน
ครูดีที่น่ายกย่อง “อิสรีภรณ์ แก้วใส”

ศุกร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


ครูดีที่น่ายกย่อง “อิสรีภรณ์  แก้วใส”

                 เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  นางอิสรีภรณ์  แก้วใส ครูโรงเรียนบ้านโสกบง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  เก็บสร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑ บาทได้ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน สาขาปากคาด และได้นำส่งให้ทางธนาคาร ประกาศหาเจ้าของ ต่อมาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของสร้อยข้อมือทองคำเส้นนั้น  และธนาคารออมสินสาขาปากคาดได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สอบปากคำลงบันทึกประจำวัน และได้มอบสร้อยข้อมือคืนแก่เจ้าของในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
                 สพป.บึงกาฬ ขอประกาศเกียรติคุณความดีของนางอิสรีภรณ์  แก้วใส  ในครั้งนี้เพื่อชมเชยและยกย่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ และเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนข้าราชการครูต่อไปเข้าชม : 920


ข่าวประชาสัมพันธ์-จัดซื้อ-จัดจ้างของโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพนา 28 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านต้องโคกกะแซ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านเหล่าคาม 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 16 / พ.ย. / 2561