ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ครูดีที่น่ายกย่อง “อิสรีภรณ์ แก้วใส”

ศุกร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


ครูดีที่น่ายกย่อง “อิสรีภรณ์  แก้วใส”

                 เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา  นางอิสรีภรณ์  แก้วใส ครูโรงเรียนบ้านโสกบง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  เก็บสร้อยข้อมือทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑ บาทได้ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน สาขาปากคาด และได้นำส่งให้ทางธนาคาร ประกาศหาเจ้าของ ต่อมาในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ได้มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของสร้อยข้อมือทองคำเส้นนั้น  และธนาคารออมสินสาขาปากคาดได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ  สอบปากคำลงบันทึกประจำวัน และได้มอบสร้อยข้อมือคืนแก่เจ้าของในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖
                 สพป.บึงกาฬ ขอประกาศเกียรติคุณความดีของนางอิสรีภรณ์  แก้วใส  ในครั้งนี้เพื่อชมเชยและยกย่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญ และเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนข้าราชการครูต่อไปเข้าชม : 949


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้