ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองได้รับรางวัลชนะเลิศ คำคม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พุธ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


นายเกรียงศักดิ์  พานโคกสูง  ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองเปิดเผยว่า โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ คำคม เกมต่อคำภาษาไทย  รุ่นประถมศึกษา (ป.1-4)ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี การแข่งขันไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 24  วันที่ 24-25  พฤศจิกายน 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา 

เด็กหญิงรัชนีกร  ทุ่งมล  เด็กหญิงนฤมล  เลพล  ครูผู้ฝึกสอน นางระพีพร  ถิ่นปรุ 

รองชนะเลิศคำคม เด็กหญิงจุฬารัตน์  วงษ์ดี  เด็กหญิงศศิธร  ศรีสะอาด ผู้ฝึกสอน นางระพีพร ถิ่นปรุ

รางวัลรองชนะเลิศ ครอสเวิร์ดเกม  เด็กหญิงธัญรัตน์  โกษะ ผู้ฝึกสอนนางสมจิตย์  ศรีมังคละ

รางวัลคะแนนรวมโรงเรียน อันดับที่ 5เข้าชม : 1991


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้