ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พุธ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2555


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย สังกัด สพป.บึงกาฬ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ และเรียนรู้ประสบการณ์จริง...

นายอิทธิชัย วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า " เมื่อวันที่ 20  มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ได้พาคณะครู และนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่ จังหวัดสกลนคร และกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา และเพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างเป็นองค์รวมจากการศึกษาแหล่งท่องเที่ยว โดยแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วย พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ สกลนคร และพิพิธภัณฑ์สิรินธร (ไดโนเสาร์) กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การเรียนรู้แบบการศึกษานอกสถานที่ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนพานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานศึกษา เพื่อแสวงหาคำตอบจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง โดยมีครูหรือวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสังคม รู้จักรับผิดชอบต่อชุมชน ต่อตนเอง ส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เร้าความสนใจให้แก่ผู้เรียน ถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามาก เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ๆ เพราะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรง สามารถเกิดเจตคติที่พึงประสงค์ ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักหวงแหน ภาคภูมิใจ รักและห่วงใยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดได้ยากหากผู้เรียนเรียนรู้เฉพาะภายในห้องเรียน".

-------------------------

ปชส.สพป.บึงกาฬ/ข่าว

โรงเรียนบ้านขามเปี้ย/ภาพ

  

 

 เข้าชม : 731


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้