ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


มอบทุนซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน

จันทร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554


นายสว่าง อัดโดดดร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  นายสมภพ อุปริพุทธิพงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท โรงงานทำสมุดเม้งฮั้ว จังหวัดสมุทรสาคร และคณะ ได้ร่วมกันบริจาคทุนเพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยนักเรียน จำนวน 30 ทุน ให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 110,000 บาท โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 75,000 บาท และโรงเรียนบ้านบึงกาฬ จำนวน 8 ทุน เป็นเงิน 65,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการมอบทุนดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้คณะหุ้นส่วนผู้จัดการบริษัท โรงเรียนทำสมุดเม้งฮั้ว และคณะจากจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ร่วมกันบริจาคทุนเพื่อมอบให้กับเด้กพิการ จาก 3 โรงเรียน จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท และอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียนให้กับโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนด้วย

ในโอกาสนี้ นายสว่าง อัดโดดดร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ ได้มอบของที่ระลึก และประกาศเกียรติคุณบัตรแก่คณะบุคคลที่ได้ร่วมกันทำประโยชน์แก่วงการศึกษา พร้อมกับทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ และได้นำคณะวงโปงลางนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ แสดงต้อนรับ สร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้จัดการบริษัทโรงงานทำสมุดเม้งฮั้ว เป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นคณะดังกล่าวได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับทุน แวะนมัสการหลวงพ่อพระใหญ่ วัดท่าไคร้ พระศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดบึงกาฬ และเที่ยวชมภูทอก (วัดเจติยาคีรีวิหาร) อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และเดินทางกลับ 

------------------------

ปชส.สพป.บึงกาฬ/ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เข้าชม : 692


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้