ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

จันทร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554


ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการตามลำดับคะแนน ดังต่อไปนี้
วิชาเอกคณิตศาสตร์
1
นายดนัย  ดวงภักดี
2
น.ส.นภสร พลายวิเคราะห์
3
นายอภิชาติ ปากดี
 
4
น.ส.ศรินประภา สมทิพย์
 
 
 
 
 
 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
1
น.ส.วราพร  หนันแดง
2
น.ส.ปิยะฉัตร ยืนยง
3
น.ส.สุภารัตน์ ภูเชดา
 
4
นายพุทธศาสตร์ บรรจง
 
5
น.ส.จิตติยา บุญส่ง
 
6
น.ส.อุมาพร ภู่ระหงษ์
 
7
น.ส.วิไลวรรณ สุเสนา
 
 
 
 
 
 
 
 
* นายณัฎฐ์ คนตรง/น.ส.เมธิกาญจน์ สิงห์นทร์/น.ส.ศุภนุช ดอนวิช ไม่มาเข้ารับการเลือกสรร
 
หมายเหตุ
1.       ให้ผู้มีคะแนนเป็นลำดับที่ 1 มาทำสัญญาจ้างในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลหอคำ  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยจัดเตรียมเอกสารมาให้พร้อม
2.       ผู้ที่มีคะแนนเป็นลำดับที่ถัดไปทางโรงเรียนจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันประกาศนี้ เว้นแต่จะมีการเลือกสรรใหม่


เข้าชม : 1038


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้