ประชาสัมพันธ์โรงเรียน


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

เสาร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
รหัสประจำตัวผู้สมัคร
                       ชื่อ – สกุล
1
1. ดนัย ดวงภักดี
2
2. นภสร พลายวิเคราะห์
3
3. ศรินประภา สมทิพย์
4
4. อภิชาติ ปากดี
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
รหัสประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
1
1. สุภารัตน์ ภูเชดา
2
2. วิไลวรรณ สุเสนา
3
3. ณัฎฐ์ คนตรง
4
4. วราพร หนันแดง
5
5.เมธิกาญจน์ สิงห์จันทร์
6
6.อุมาพร ภู่ระหงษ์
7
7.ปิยะฉัตร ยืนยง
8
8.จิตติยา บุญส่ง
9
9.พุทธศาสน์ บรรจง
10
10.ศุภนุช ดอนวิชา
 
 
 
หมายเหตุ
                ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มาเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ตำบลหอคำ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ


เข้าชม : 735


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้