ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด


โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553


ผอ.โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ นำคณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบผู้บริหาร "พลังร่วม" เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ...

                 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา นายสว่าง อัดโดดดร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น  50 คน เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบผู้บริหาร "พลังร่วม" ณ โรงเรียนสวนหม่อน  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายประจวบ บอกสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อน พร้อมคณะครูได้ให้การต้อนรับ

              โรงเรียนสวนหม่อน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นโรงเรียนต้นแบบผู้บริหาร "พลังร่วม" ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาขยายผล จนบังเกิดผลดีต่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการบริหารแบบ "พลังร่วม" เป็นการบริหารงานภายใต้แนวคิดที่ว่า " งานจะยิ่งใหญ่อย่างไรก็แล้วแต่ จะยากแค่ไหนก็แล้วแต่ ถ้าสามารถทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นชอบ เห็นดี เห็นงามได้แล้ว สำเร็จทุกเรื่อง" ประกอบด้วย พลังหลัก (คนในองค์กร), พลังเสริม (คนนอกองค์กร) และพลังเป้าหมาย (ผู้นำนักเรียน) เป็นการลดความสำคัญของปัญหาความขาดแคลนปัจจัยการบริหารที่มีข้อจำกัด เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เพิ่มความสำคัญกับการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่มีข้อจำกัด โดยนำมาใช้ให้มากที่สุดแล้วปัจจัยที่ต้องการจะตามมา

               ในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนและคณะ ได้รับความรู้ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงระหว่างหน่วยงาน ทำให้บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานสามารถนำมาพัฒนาตนเองและพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสวนหม่อน เป็นอย่างดี บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง อบอุ่น ประทับใจ สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน.

------------------

ปชส.สพท.หนองคาย เขต 3/ภาพ/ข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              เข้าชม : 956


5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้