ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีเอกสารรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562          [ เปิด ]


เข้าชม : 156


การดำเนินการป้องกันการทุจริต 5 อันดับล่าสุด

      41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
      40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
      39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
      38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต