ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
35-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 3


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 4


เข้าชม : 131


การดำเนินการป้องกันการทุจริต 5 อันดับล่าสุด

      41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
      40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส
      39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
      38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต