ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
การบริหารงาน
12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561เข้าชม : 126


การบริหารงาน 5 อันดับล่าสุด

      17-E-Service
      16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน