ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
การบริหารงาน
10-แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562เข้าชม : 209


การบริหารงาน 5 อันดับล่าสุด

      17-E-Service
      16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน