ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน
05-ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เลขที่ 511 หมู่ 7 ถนนชาญสินธุ์ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
              

               โทรศัพท์ : 0-4249-1247
               กลุ่มอำนวยการ ต่อ 0 และ11
               กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 12
               กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
               กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 14
               กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
               กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 16
               หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 18
               โทรสาร : 0-4249-1180 , 0-4249-1345


bkn@bkn.go.thเข้าชม : 488


ข้อมูลพื้นฐาน 5 อันดับล่าสุด

      09-Social Network
      08-Q&A
      07-ข่าวประชาสัมพันธ์
      06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      05-ข้อมูลการติดต่อ