ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลพื้นฐาน
03-อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เอกสาร (จากแผนปฏิบัติการ) แสดงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน [ เปิด ]


เข้าชม : 145


ข้อมูลพื้นฐาน 5 อันดับล่าสุด

      09-Social Network
      08-Q&A
      07-ข่าวประชาสัมพันธ์
      06-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      05-ข้อมูลการติดต่อ