ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
ดำเนินการรับสมัครผู้ที่สนใจเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

(แก้ไขวัน เวลา รับสมัคร)

(รายละเอียด
การรับสมัคร)


เข้าชม : 1301


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      การเปิดเผยงบทดลองบัญชีการเงิน ประจำปี 2562
      ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
      การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ