ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
สถิติจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560
สถิติจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2560


ที่

กลุ่มวิชาเอก

22-ก.พ.

23-ก.พ.

24-ก.พ.

25-ก.พ.

26-ก.พ.

27-ก.พ.

28-ก.พ.

รวม

1

ภาษาไทย

0

0

0

0

1

2

8

11

2

ภาษาอังกฤษ

1

0

1

1

1

3

7

14

3

คณิตศาสตร์

0

0

0

0

1

2

1

4

4

วิทยาศาสตร์

0

2

1

5

2

4

6

20

5

ชีววิทยา

1

0

1

4

2

0

3

11

6

ฟิสิกส์

0

0

1

0

0

0

1

2

7

สังคมศึกษา

1

2

0

4

1

2

8

18

8

พลศึกษา

0

0

0

0

1

2

6

9

9

บรรณารักษ์

0

0

0

0

0

0

1

1

10

ศิลปศึกษา

0

0

0

1

0

0

2

3

11

ดนตรีศึกษา

0

0

0

1

0

0

2

3

12

ดนตรีสากล

0

0

1

0

0

0

0

1

13

อุตสาหกรรมศิลป์

0

1

0

0

0

0

4

5

14

คอมพิวเตอร์

1

2

4

4

2

10

10

33

15

ปฐมวัย

0

0

1

4

1

4

4

14

16

ประถมศึกษา

0

0

0

0

1

0

2

3

รวม

4

7

10

24

13

29

65

152

 เข้าชม : 4725


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      การเปิดเผยงบทดลองบัญชีการเงิน ประจำปี 2562
      ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
      การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ