ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
สถิติจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.บึงกาฬ และ สพม.21 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
สถิติจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559


ที่

สาขาวิชาเอก

วันที่ 15-21 สิงหาคม 2559

รวม

15

16

17

18

19

20

21

1

ภาษาไทย

45

21

16

19

17

51

6

175

2

คณิตศาสตร์

46

32

27

25

26

63

13

232

3

วิทยาศาสตร์

102

40

51

24

50

124

24

415

4

ภาษาอังกฤษ

77

50

41

31

41

95

27

362

5

สังคมศึกษา

83

21

29

19

23

65

15

255

6

พลศึกษา

95

61

64

40

51

104

23

438

7

ประถมศึกษา

7

4

2

7

13

38

16

87

8

การศึกษาปฐมวัย

86

39

44

28

25

132

26

380

9

คอมพิวเตอร์

194

95

85

61

88

181

33

737

10

นาฏศิลป์

18

8

3

3

5

10

3

50

11

ดนตรีไทย

0

2

0

1

3

4

0

10

12

ดนตรีสากล

4

2

4

1

1

9

1

22

13

บรรณารักษ์

4

2

1

0

2

5

0

14

14

ฟิสิกส์

13

11

4

5

8

14

7

62

15

ภาษาจีน

0

0

0

0

0

2

0

2

16

ศิลปศึกษา

6

1

1

3

2

4

2

19

17

เคมี

10

5

5

3

1

13

2

39

18

ชีววิทยา

20

9

8

5

13

29

8

92

19

การแนะแนว

1

3

2

3

1

3

1

14

20

คหกรรมศาสตร์

4

2

2

4

4

5

2

23

21

เกษตรกรรม

6

6

6

3

2

19

0

42

22

อุตสาหกรรมศิลป์

3

1

3

4

3

17

9

40

รวม

824

415

398

289

379

987

218

3,510เข้าชม : 20678


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      การเปิดเผยงบทดลองบัญชีการเงิน ประจำปี 2562
      ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
      การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ