ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่ง พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนทุกตำแหน่ง
แบบสำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่ง พนักงานราชการ และอัตราจ้างรายเดือนทุกตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตำแหน่ง พนักงานราชการ,ครูวิกฤติ,ครูสาขาขาดแคลน,พี่เลี้ยงเด็กพิการ,ครูวิทย์-คณิต,ธุรการโรงเรียน,ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรงและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง,และอัตราจ้างครูรายได้สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์ ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2558 โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลและ แจ้งเวียนข้อมูล จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 และครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 16.00 น. ทั้งนี้ กรณีโรงเรียนไม่ตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิคส์แต่มีอัตรากำลังอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬจะขอสงวนอัตรากำลังดังกล่าวเพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราและคัดเลือกบุคคลอื่นไปยังหน่วยงานอื่นต่อไป

คลิกกรอกแบบสำรวจเข้าชม : 2369


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
      เปิดเผยข้อมูลบัญชีการเงิน สพป.บึงกาฬ
      การรับสมัครบุคลากรอื่นทางการศึกษา 38ค(2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
      ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนขั้นวิกฤติ
      เอกสารการอบรมธุรการโรงเรียน 2561