ข้อมูลเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ




ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ประกาศฯ

แผนผังและสนามสอบ

วิชาเอก คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา

วิชาเอก ปฐมวัย ประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ เกษตรกรรม และนาฏศิลป์

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

แก้ไขประกาศ (รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม)

แก้ไขประกาศ (รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม)

แก้ไขประกาศ (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม)



เข้าชม : 4800


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      การเปิดเผยข้อมูลบัญชีการเงิน สพป.บึงกาฬ
      ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
      การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ