ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับปฐมวัย

ศุกร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552


ศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยะภาพการเรียนรู้(ปฐมวัย)ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับปฐมวัยพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ความคิด     ผลิตแหล่งเรียนรู้และวิจัยสำหรับปฐมวัยจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัย

หลักสูตร     การพัฒนาการจัดกิจกรรมทักษะวิทยาศาสตร์กับการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับปฐมวัย                                                                 

ในวันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2552     ห้องประชุมลำโขง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิทยากรเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยใช้สมองเป็นฐาน  การร้องเพลงประกอบท่าทาง   เทคนิคการเก็บเด็กและการนำเด็กเข้าสู่บทเรียน

วิทยากร  : อาจารย์ประสิทธิ์   ศรีงาม ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการพัฒนากิจกรรมสำหรับปฐมวัยโดยการใช้สื่อและอุปกรณ์เป็นหลักในการจัดกิจกรรม และอาจารย์ยุพิน ตั้งจิตสมคิด   (อ.แดง จ. ลำพูน)   ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวโดยใช้สมองเป็นฐานโดยผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนคนละ 400 บาท (ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด)สิ่งที่จะได้รับ                         1.    เอกสารประกอบการอบรมและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ2.     กระเป๋าเก็บชิ้นงาน3.       วุฒิบัตร/อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ในการนี้จึงได้โปรดพิจารณาให้บุคลากร /นักวิชาการ/ ครูพี่เลี้ยงเด็กในระดับปฐมวัยของท่านได้เข้าร่วมอบรม  ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว (รับจำนวนจำกัด) โดยแจ้งความจำนง และสำรองที่ได้ที่   โทร. 086-7769060, 083-7288777, 085-0236571, Fax 045-281477 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร


เข้าชม : 1085


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      งบทดลอง สพป.บึงกาฬ 1 / พ.ค. / 2561
      โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ B.T.C 19 / มี.ค. / 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธี e-bidding 15 / พ.ย. / 2560
      การเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2562 (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง) 9 / ต.ค. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 21 / ก.พ. / 2560