ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับปฐมวัย

ศุกร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552


ศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยะภาพการเรียนรู้(ปฐมวัย)ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับปฐมวัยพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ความคิด     ผลิตแหล่งเรียนรู้และวิจัยสำหรับปฐมวัยจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูปฐมวัย

หลักสูตร     การพัฒนาการจัดกิจกรรมทักษะวิทยาศาสตร์กับการเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับปฐมวัย                                                                 

ในวันเสาร์ที่  15  สิงหาคม  2552     ห้องประชุมลำโขง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิทยากรเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยใช้สมองเป็นฐาน  การร้องเพลงประกอบท่าทาง   เทคนิคการเก็บเด็กและการนำเด็กเข้าสู่บทเรียน

วิทยากร  : อาจารย์ประสิทธิ์   ศรีงาม ผู้มีความสามารถพิเศษด้านการพัฒนากิจกรรมสำหรับปฐมวัยโดยการใช้สื่อและอุปกรณ์เป็นหลักในการจัดกิจกรรม และอาจารย์ยุพิน ตั้งจิตสมคิด   (อ.แดง จ. ลำพูน)   ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวโดยใช้สมองเป็นฐานโดยผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนคนละ 400 บาท (ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พักให้เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด)สิ่งที่จะได้รับ                         1.    เอกสารประกอบการอบรมและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ2.     กระเป๋าเก็บชิ้นงาน3.       วุฒิบัตร/อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ในการนี้จึงได้โปรดพิจารณาให้บุคลากร /นักวิชาการ/ ครูพี่เลี้ยงเด็กในระดับปฐมวัยของท่านได้เข้าร่วมอบรม  ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว (รับจำนวนจำกัด) โดยแจ้งความจำนง และสำรองที่ได้ที่   โทร. 086-7769060, 083-7288777, 085-0236571, Fax 045-281477 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร


เข้าชม : 777


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Uninet/Nednet) 14 / ม.ค. / 2558
      ขอเชิญ ผู้จำหน่ายอุปกรณ์และครุภัณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาทางไกลดาวเทียม ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอสินค้า 11 / ก.ย. / 2557
      เชิญผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ชีวิตใหม่สู่วัยเกษียณ 11 / ก.ย. / 2557
      โครงการอาจารย์ผู้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ 15 / ส.ค. / 2557
      สพป.บึงกาฬ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ ๓ ๒๑ อัตรา รายงานตัว ๑๖ ก.ค.นี้ 4 / ก.ค. / 2557