กลุ่มอำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา

ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 
 
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งในกรรมการ
ประเภท/ที่มา
ตำแหน่ง/หน้าที่
1
นายธีรพงษ์ สารแสน
ประธานกรรมการ
โดยตำแหน่ง
ผอ.สพป.บึงกาฬ
2
นายประมูล ปทุมซ้าย
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3
นางกลิ่นขจรไพร พิลาศรี
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4
นายอรรถกร ชัยมูล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5
นางภาวินันท์ นามศรี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6
นายวิทยา ทัศมี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7
นายเสกสรร ไทยอ่อน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8
พระครูสุตะ โพธิคุณ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยศรี เจ้าคณะตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล
9
นางกนกพร เนื่อง ณ สุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
โดยตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ


เข้าชม : 8332


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม 19 / พ.ค. / 2558
      วันพืชมงคล 11 / พ.ค. / 2558
      วันฉัตรมงคล 30 / เม.ย. / 2558
      การรณรงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ 25 / ก.ค. / 2557
      รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. 12 / ก.พ. / 2557