กลุ่มอำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา

ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
 
 
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่งในกรรมการ
ประเภท/ที่มา
ตำแหน่ง/หน้าที่
1
นายอนุกูล ทองนุ้ย
ประธานกรรมการ
โดยตำแหน่ง
ผอ.สพป.บึงกาฬ
2
นายพิบูลย์ การิเทพ
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3
นางสาวณัฐนิชา หันจางสิทธิ์
กรรมการ
ผู้แทนผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4
นายอรรถกร ชัยมูล
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5
ดร.จรูญรัตน์ ส่งศรี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการบำนาญ
6
นายวิชัย โนนทิง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7
นายขัตติยา ชัยมณี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8
นายวัฒนา ภูด่านวัว
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9
นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู
กรรมการและเลขานุการ
โดยตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ


เข้าชม : 9510


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม 19 / พ.ค. / 2558
      วันพืชมงคล 11 / พ.ค. / 2558
      วันฉัตรมงคล 30 / เม.ย. / 2558
      การรณรงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ 25 / ก.ค. / 2557
      รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. 12 / ก.พ. / 2557