กลุ่มอำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

 

 
ชื่อ : ปกครอง
สกุล : พงษ์ญาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : การบริหารงานบุคคล

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง : ผู้รับบำนาญ
 เบอร์โทรศัพท์ :  0833535791
ชื่อ : สุรพันธ์
สกุล : จตุเทน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : ผู้แทน ก.ค.ศ.

กรรมการ

ตำแหน่ง : ทนายความ
เบอร์โทรศัพท์ :   0819748302
ชื่อ : สุปรณิช
สกุล : อุดมเพ็ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : ผู้แทนคุรุสภา

กรรมการ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ :

0819751256
ชื่อ : อาทิตย์
สกุล : ชัยมานันท์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : การศึกษา

กรรมการ

ตำแหน่ง : ผู้รับบำนาญ

 เบอร์โทรศัพท์ :

 0817394632
ชื่อ : บุญเลิศ
สกุล : สุวรรณไตร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : กฎหมาย

กรรมการ

ตำแหน่ง : ผู้รับบำนาญ

 เบอร์โทรศัพท์ :

 0899401064
ชื่อ : โกวิทย์
สกุล : เชื้อเวียง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : การเงินการคลัง

กรรมการ

ตำแหน่ง : ผู้รับบำนาญ
 เบอร์โทรศัพท์ :  0819757087
ชื่อ : วีระ
สกุล : กองบุตร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

กรรมการ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 เบอร์โทรศัพท์ :

 0819658099
ชื่อ : กันหา
สกุล : สุวรรณวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : ผู้แทนข้าราชการครู

กรรมการ

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ :

0844307744
ชื่อ : สุริยงค์
สกุล : พิมวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

กรรมการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ :

0818734268
ชื่อ : ธีรพงษ์
สกุล : สารแสน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : อนุกรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

 เบอร์โทรศัพท์ :

0819988437
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 15771


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม 19 / พ.ค. / 2558
      วันพืชมงคล 11 / พ.ค. / 2558
      วันฉัตรมงคล 30 / เม.ย. / 2558
      การรณรงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ 25 / ก.ค. / 2557
      รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. 12 / ก.พ. / 2557