กลุ่มอำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ศุกร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555


รายชื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 

ที่
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งใน กพท.
ปะเภท/ที่มา
ตำแหน่งปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์
1
นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว
ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
086-2255690
2
พระครูสุทธิธรรมญาณ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้าอาวาสวัดป่าเทพวิมุติ
3
นายเมธีศิน สมอุ่นจารย์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการบำนาญ
4
นายเต็มเดช ต่อโชติ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.รร.บ้านทองสาย
5
นายวาปี เณรสุระ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ
6
นายประยูร นามวงศ์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.รร.บ้านบึงกาฬ
 098-2043145
7   7 นายขัตติยา ชัยมณี
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ 086-2400691
8   8 นายสุนทร วังสพันธ์
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรเอกชน
ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดบึงกาฬ
083-3567179
9
นายบุญมา พันดวง
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรเอกชน
นายกสมาคมวิทยุจังหวัด
บึงกาฬ
087-7744722
10
นายนิพนธ์ คนขยัน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
11
นายสุรเชษฐ์ คะดุน
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีตําบลศรีวิไล
081-0552863
12
นายสวาท คำชนะ
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข้าราชการครู รร.แก่งอาฮง
081-3202234
13
นายชูชาติ พวงมาลี
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผอ.รร.บ้านขามเปี้ย
089-5761443
14
นายนิธิศักดิ์ เศรษฐแสงศรี
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
พนักงานบัญชี สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
097-3077799
15
นางสาวสุปราณีย์ พิรักษา
กรรมการ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด
084-4054098
16
นางสาวศิริวรรณ จันทะจร
กรรมการ
ผู้แทนครู
ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด
086-9890269
17
นายธีรพงษ์ สารแสน
เลขานุการ
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 081-9988437

 


เข้าชม : 13425


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม 19 / พ.ค. / 2558
      วันพืชมงคล 11 / พ.ค. / 2558
      วันฉัตรมงคล 30 / เม.ย. / 2558
      การรณรงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ 25 / ก.ค. / 2557
      รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. 12 / ก.พ. / 2557