สพป.บึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ

เสาร์ ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561เริ่มแล้ว สพป.บึงกาฬ !!
จัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 2561 ระดับจังหวัดบึงกาฬ

      ....................................................................................................................................................................................

 

ตามนโยบายกิจกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ นำกิจกรรมกีฬาสู่ระบบการศึกษาเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนได้ออกกำลังกายและคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ตามปฏิทินการจัดกิจกรรมที่ สพฐ.ที่กำหนด
โดยมี สพป.บึงกาฬ โดยการนำของนายอนุกูล  ทองนุ้ย ผอ.สพป.บึงกาฬ ร่วมกับ
- สพม. 21 (บึงกาฬ-หนองคาย)
-
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
- สมาคมกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

ได้กำหนดการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ระดับภาค และระดับประเทศต่อไปนี้

เข้าชม : 1861


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 18 / ก.พ. / 2563
      ลุ่มภู เกมส์ กีฬาสัมพันธ์ Cluster ๑๐ ครั้งที่ ๕ 18 / ก.พ. / 2563
      สพป.บึงกาฬ จัดแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ 24 / พ.ย. / 2561
      ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 5 / พ.ย. / 2561
      กฐินสามัคคี สพป.บึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๑ 3 / พ.ย. / 2561